Pecan Nut (पेकन नट) Plant

Pecan Nut (पेकन नट) Plant

Product Code:20445434
Availability:In Stock
  • NPR 800.00

  • Ex Tax: NPR 800.00

विश्व बाजारमा धेरै माग भएको (Pecan Nut) को बिरुवा यसमा पाईने Protein, Vitamins, Carbohydrates र पाईने छ। नेपालको माटोमा सजिलै हुन्छ। यो Nut प्रति केजी Nepali bazaar ma Rs. २५००. ०० सम्म पर्ने गर्छ ।

मौसम - मध्यवर्ती गर्मिठाउ उपयुक्त हुन्छ । मध्यम मासिक तापक्रम २८ degree भन्दा बडि (गर्मिमा) र २३ degree भन्दा कम् (जाडोमा) उपयुक्त हुन्छ । Humidity (भिजेको) ५५ प्रतिशत भन्दा कम् उपयुक्त हुन्छ ।

माटो - यो फल् कोलागि उर्बर र् सुक्खा माटो उपयुक्त हुन्छ।

बिधि :

१. १ meter गहिरो खोपिल्टो बनाउनु पर्छ।

२ . माटोको परिक्षा गर्नुपर्छ।

३ . यदि माटोको अम्लिय शक्ती धेरै छ भने चुनको चलन गर्नुपर्छ लगाउनु भन्दा ३ माहिना अगाडि । येस्ले माटोको जैविक शक्ती पनि ब्रिद्धी हुन्छ।

४ . यस्पछी पोटास्को चलन गर्नुपर्छ।

५ . नयाँ बिरुवाको लागि पर्याप्त पानि आवश्यकता पर्छ।

६ . Zinc को प्रयोग् बोट् १ बर्ष पछि गर्नुपर्छ।

७. Ashar र Magh माहिनामा लगाउन उपयुक्त हुन्छ ।


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Tags: Pecan Nut, पेकन नट, Pecannut plant, plantnepal, pecan nut plant